دلبندم سلام و خسته نباشی .

پس از کمی استراحت تکالیفت را با دقت انجام بده .

در دفتر ریاضی ( 30 دقیقه )

سوالات زیر را خودت در دفتر بنویس و سپس  پاسخ بده .

  1. در جاهای خالی عدد مناسب بنویس .

کوچکترین عدد سه رقمی ............ است .

بزرگترین عدد سه رقمی .......... است .

کوچکترین عدد سه رقمی که یکان آن 7 باشد ........ است .

بزرگترین عدد سه رقمی بدون تکرار رقم ........... است .

بزرگترین عدد سه رقمی که یکان آن 3 باشد ...... است .

    2 . با کارت رقم های 8 و 3 و 5

الف ) کوچکترین عدد سه رقمی را بنویس .

ب ) بزرگترین عدد سه رقمی را بنویس .

ج ) اعداد سه رقمی بنویس که یکان آن ها بزرگتر از دهگان و صدگان باشد .

د ) اعداد سه رقمی بنویس مجموع یکان و دهگان برابر صدگان باشد .

ه ) اعداد سه رقمی بنویس  که باقی مانده یکان از صدگان برابر دهگان باشد .

ی ) عدد سه رقمی بنویس که دهگان آن بیشتر از  یکان و رقم صدگان کمتر از یکان باشد .

 

تذکر : برای پاسخ به سوال دوم می توانی ابتدا همه ی رقم ها را بنویسی و سپس موارد خواسته شده را از بین آنها جدا کرده و  بنویسی .(حذف حالتهای نامطلوب )

دلبندم زمان شروع و پایان فراموش نشود .

تذکرات سرکار خانم خسروی مربی هنر و خلاقیت

  • فرزندم هر روز به وبلاگ هنر و خلاقیت سر بزن و اگر تکلیف یا کاردستی برایت قرار داده ام انجام بده و بیاور .
  • تا روز شنبه ی آینده 27 / 10 / 93 تا پایان صفحه ی 16 کتاب خط تحریری را کامل کن .
  • تا روز شنبه ی آینده کاردستی که در وبلاگ هنر و خلاقیت مدرسه برایت قرار دادم را درست کن و بیاور .