پسرم سلام و خسته نباشی .

در دفتر املا ( 20 دقیقه )

کاربرگ اشکالات املایی را طبق دستورالعمل داخل کاربرگ انجام بده و اگر در درسی اشتباهی نداشتی در  ستون آن درس یک  گل زیبا بکش .

در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 15 دقیقه )

صفحات 68 و 69 را با دقت انجام بده .