پسر گلم

سلام و خسته نباشی

در کتاب ریاضی کلاغ سپید :

 • صفحه های 39 و 46 و 47 و 48 و 49 ( 5 صفحه )  را بادقّت انجام بده .( 60 دقیقه )

در کتاب ریاضی ( مدت انجام 60 دقیقه ):

 1. در صفحه ی 47 سوال های 1 و 2
 2. صفحه ی  48 به طور کامل
 3. در صفحه ی 52 فرهنگ نوشتن و تمرین شماره ی 1
 4. در صفحه ی 53 تمرین شماره ی  6
 5. صفحه ی 54 به طور کامل

توجّه کن :

پسرم رنگ آمیزی کتب به طور کامل و بدون سفیدی انجام شود .

در مواردی که نیاز به خط کش یا شابلون است ، حتماً از ابزار استفاده کن .

کتب را تمیز و زیبا بنویس . درست نویسی و زیبا نویسی وظیفه ی توست .

در دفتر مشق با کلمه های زیر جمله بساز . ( مدت انجام 15 دقیقه )

 1. لطفاً
 2. اشک ریزان
 3. کلاغ
 4. تنور
 5. فوراً 

 در کتاب قرآن :

 1. برروی  روان خوانی عبارات و کلمات قرآنی تکرار و تمرین کن .( درس های 4 و 5 )
 2. یادآوری 1 را در صفحه های 34 و 35 کتاب قرآن خود را انجام بده . ( مدت انجام 15 دقیقه )

 پسرم موفّق باشی

 

 والدین عزیز . . .


با سلام

 • کتاب یار اندیشمند دانش آموزان جهت رویت شما عزیزان به منزل ارسال گردیده است . آموزش و حل سؤالات آن به طور کامل در مدرسه صورت می گیرد . لطفاً مواردی را که دانش آموزان نیاز به رفع اشکال داشته اند را بررسی نموده و تکرار توسط دانش آموز در منزل صورت گیرد .
 • در زمینه ی رنگ آمیزی صحیح به دلبندانتان تذکر دهید .
 • مواردی که در کتب ذکر گردیده است که دوباره در منزل انجام شود ، حتماً در دفتر مذکور انجام شود .

 باتشکّر - جلیلی