امروز در زنگ علوم دلبندانم در کنار یکدیگر با ماشینهای بادکنکی خلاقی که ساخته بودند مسابقه دادند و کلی بازی کردند و لذت بردند .

برای رویت بقیه عکسها به ادامه مطلب بروید .