پسرم سلام و خسته نباشی .

کاربرگ ( طبق زمان بندی مشخص شده در کاربرگ )

کاربرگی را که در کلاس دریافت کردی تمیز و با دقت انجام بده .

در کتاب خیلی سبز ( 60 دقیقه )

درس زیارت  را کامل بنویس .

کتاب های داستانی که در کلاس دریافت کردی را با دقت بخوان روز شنبه ی آینده 11/ 11 / 93  مسابقه کتابخوانی خواهیم داشت .

ارزشیابی ها :

 روز یکشنبه 5 / 11 / 93 ارزشیابی املا از درس اول تا پایان درس زیارت را خواهیم داشت .

روز دوشنبه 6 / 11 / 93 ارزشیابی نوشتاری از ابتدای کتاب تا درس زیارت راخواهیم داشت .