برای انجام بازی اول  روی کلمه ی   بازی تقارن   کلیک کنید.

و

برای انجام سرگرمی تعداد خطوط تقارن اشکال هندسی روی تصویر زیر کلیک کن .

 

راهنمای اجرای بازی : اجرای این بازی ها نیاز به نصب flash player  دارد