پسرم سلام و خسته نباشی .

کاربرگی که در کلاس دریافت کردی را با دقت و تمیز انجام بده . ( 20 دقیقه )

فرزندم این کاربرگ را به روشی که در کلاس یاد گرفتی و بدون کمک بزرگترت انجام بده .

فردا ارزشیابی قرآن را خواهیم داشت .

نفرات اول مسابقه ی کتابخوانی 

مانی نازگویی

سپهر صالحی