پسرم سلام و خسته نباشی .

کاربرگ

در کاربرگ داستانی که در کلاس دریافت کردی با کلمات ( شعر - توس - شاهنامه - پهلوان - راهنما - آرامگاه - تعریف ) یک داستان زیبا بنویس . ( حداقل 6 خط )