پسرم سلام وخسته نباشی

در دفتر ریاضی ( 40 دقیقه )

کاربرگی که در کلاس دریافت کردی را در دفترت بچسبان و با دقت انجام بده .

لطفا به تنهایی این کاربرگ را حل کن تا پی به اشتباهاتت ببری .