سلام و خسته نباشی .

در دفتر مشق ( 10 دقیقه )

کاربرگ خوشنویسی که دریافت کردی را طبق اصولی که در کلاس آموزش دیدی زیبا و خوش خط بنویس .

فردا ارزشیابی علوم خواهیم داشت پس به اندازه ی کافی تکرار و تمرین کن .