پسرم سلام و خسته نباشی .

دفتر ریاضی ( طبق زمانبندی کاربرگ )

  • دو کاربرگی را که در کلاس دریافت کردی در دفترت بچسبان و با دقت حل کن .