امروز جشن باشکوهی در سالن خانه کارگر با حضور والدین و دانش آموزان و جمعی از هنرمندان شهرمان برگزار شد .

جای همگی خالی بود .