امروز اولین روز فروش اغذیه در مدرسه بود و خیلی به بچه ها خوش گذشت

با تشکر از خانواده های دیانی - قنادنیا - برهانی فر 

حتما به ادامه مطلب بروید