والدین عزیز با سلام

فردا سه شنبه 13 / 12 / 93 اردوی علمی ( فنی و حرفه ای ) را خواهیم داشت لذا خواهشمند است رضایت خود را برای حضور فرزندتان در این اردو کتباً  اعلام فرماییدو فرزندتان فردا به مدرسه بیاورد .