امروز با دانش آموزان گلم از گروه صنعتی انتخاب ( اسنوا ) بازدید کردیم و مطالب زیادی یاد گرفتیم بازی و مسابقه و پانتومیم هم بود . جاتون خالی بود .

با تشکر از جناب آقای فیاض