عددهای دیجیتال پایین ساعت هستن و باید برداشته بشن و دربالای هرساعت ،طبق زمانی که می بینی قرار بدی

این بازی با زدن روی فلش سمت راست
صفحه و برگشت مجدد ،زمان های جدیدی را نشان می دهد.

برای بازی کردن روی آدرس زیر کلیک کن.

http://www.teachingtime.co.uk/draggames/sthec1.html