پسرم سلام و خسته نباشی .

در دفتر مشق ( 25 دقیقه )

  • از بزرگترت بخواه یک صفحه املا از درس نوروز به تو بگوید و سپس آن را صحیح کنند و تو با اشتباهاتت جملات زیبا بنویس . (زیبا نویسی فراموش نشود . )

فردا دیکته ی درس نوروز را خواهیم داشت .