پسرم سلام و خسته نباشی

در دفتر ریاضی ( 30 دقیقه )

سوالاتی که در دفتر نوشتی را با دقت و با نوشتن راه حل انجام بده .