بزرگمردان کوچکم روز مرد را به شما و پدران بزرگوارتان تبریک میگویم.

دوستتان دارم.