پسر گلم سلام

اگه دوست داشتی این کاردستی را بساز وباسلیقه ی زیبایت تزیین کن وبه مدرسه بیار.

 

تصاویر مراحل ساختش را در ادامه مطلب ببین.