سلام دوستان
خوبم.

اوقات خوشی رو براتون آرزو
میکنم

چندتانکته هست که فکرمیکنم
خوندنش خالی از لطف نباشه.

ادامه مطلب منتظر شماست


لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر
شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد.
((نارسیس))

——————————
برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافی ست.لازم
نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را با آن بشکافی .پرهایش رابزن خاطره پریدن با او کاری می کند که خودش را به اعماق دره ها پرت کند .
——————————

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم.
((هلن کلر ))
———————————-
برای پخته شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره درنروید .
——————————
همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می
پیماییم که به آن عادت کرده ایم.
((پائولو کوئلیو))
———————————-
اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می
کند. بگذار پایان تو را غافلگیر کند، درست مانند آغاز.
——————————-
هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد و هیچ کس آنقدر ثروتمندنیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد.
————————–
بمان تا کاری کنی نه کاری کنیم تا بمانیم.  دکتر شریعتی
——————————
از حضرت عیسی پرسیدند که سخت ترین چیز در
هستی چیست؟ گفت: خشم خدا. گفتند: از این خشم چگونه امان یابیم. گفت: ترک خشم خویش کنید تا ایمن از خشم خدا شوید.
———————————
آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد
به زودی موفق می گردد، ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است. زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند.
——————————-
لحظات شادی خدا را ستایش کن، لحظات سختی خدا را جستجو
کن، لحظات آرامش خدا را مناجات کن، لحظات دردآور به خدا اعتماد کن، و در تمام لحظات خداوند را شکر کن.
———————————
 شاد بودن بزرگترین انتقامی است که می توان از زندگی گرفت.
—————————————
تاریخ یک ماشین خودکار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلکه تاریخ همان خواهد شد که ما می خواهیم.
((ژان پل سارتر))
————————
بهترین اشخاص، کسانى هستند که اگر از آن ها تعریف کردید، خجل شوند و اگر بد گفتید، سکوت کنند.
((جبران خلیل جبران))
———————————
مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست، هزینه است!!!!
—————————–
در زندگی از تصور مصیبت های بیشماری رنج بردم که هرگز اتفاق نیفتادند .
————————-
ساده ترین کار جهان این است که خود باشی و
دشوارترین کارجهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند .