پسر گلم

سلام و خسته نباشی

در کتاب ریاضی کلاغ سپید (مدّت انجام 60 دقیقه ) :

  • صفحه های 50  - 51 - 55 و 56 ( 4 صفحه )  را بادقّت انجام بده . در مواردی که می دانی ساعت آموزشی به تو کمک می کند ، حتماً از ساعتی که از طرف مدرسه گرفته ای استفاده کن .

در کتاب ریاضی ( مدت انجام 45 دقیقه ) :

  1. صفحه ی  51 به طور کامل
  2. در صفحه ی 52  تمرین شماره ی 2
  3. صفحه ی 53 کامل شود .

 

توجّه کن :

پسرم رنگ آمیزی کتب به طور کامل و بدون سفیدی انجام شود .

در مواردی که نیاز به خط کش یا شابلون است ، حتماً از ابزار استفاده کن .

ارزشیابی ها :

  1. علوم در روز شنبه 25/9/91 از بخش های 3 و 4 ( می توانی از مطالب جزوه ی اندیشمند نیز استفاده کنی . ارزشیابی در سطح کتاب خواهد بود . )
  2. فارسی در روز دوشنبه 27/9/91 از سه درس 5 - 6 و 7 در سطح کتاب بنویسیم .
  3. املای درس 8 در روز چهارشنبه 29/9/91

 پسرم موفّق باشی