چرخ ریسکچرخ ریسک بزرگ

چطور پیدایش کنیم:

اندازه اش 14 سانتی‌متر است؛ از همه چرخ‌ریسک‌ها بزرگتر است شناسایی چرخ ریسک بزرگ بسیار ساده است و به وسیله سر و گردن سیاه مایل به آبی براق که چشم سیاه اش نیز در این ناحیه پنهان شده است، گونه‌های سفید رنگ ، سطح شکمی زرد با نوار طولی سیاه در وسط ( بهترین نشانه برای شناسایی این نوار برای چرخ ریسک های نر ضخیم و مشخص تر است ) تشخیص داده می شود . سطح شکمی آن طوسی مایل به سبز است . بخش بالایی این پرنده زیتونی رنگ است. نوارهای سفید دم این پرنده نیز از مشخصه های چرخ ریسک بزرگ است.چرخ ریسک بزرگ جنس نر که نوار سیاه روی سینه اش مشخصه آن است

پرنده نا بالغ رنگ سیاه با قهوه ای و رنگ سفید با زرد جایگزین می شود.
این پرنده درخت‌زی و فعال است. بیشتر چرخ ریسک ها مهاجرت نمی کنند.
در فصل تخمگذاری بین 7 تا 8 تخم سفید خالدار می گذارد.
این پرنده از حشرات کوچک تغدیه میکند، و غذایش را روی زمین جستجو می کند. در فصلهای تولید مثل برای جوجه ها از کرم های بزرگ استفاده می کند که سرشار از پروتئین است. مطالعات در سال 1386 نشان داده که این پرنده نقش گسترده ای در کاهش تعداد کرم های سیب درختی دارد. کرم سیب "Caterpillar" درختی یکی از شایع ترین آفت های سیب است.چرخ ریسک بزرگ جنس ماده که نوار سیاه روی سینه اش کمتر از جنس نر است

زیستگاه :

جنگل‌های مختلط ، باغ‌ها و پرچین‌ها . در سوراخ درختان ، دیوارها و آبروها و امثال آن لانه می سازد .
از هر سوراخی برای آشیانه گزینی بهره می گیرد. اگر شما آشیانه ای به شکل جعبه روی درخت نصب کنید، برای انتخاب آن به عنوان آشیانه تمایل نشان می دهد.

تخم این پرنده بزرگ،به رنگ سفید و صورتی کم رنگ با خال های قهوه ای رنگ می باشد.اندازه تخم چرخ ریسک بزرگ در مقایسه سکه یک پنسی

صدای پرنده:

این پرنده چندین صدا از خود تولید می کند که مشخص ترین آنها به صورت صدای جیغ چرخ چرخ دستی می باشد به این صورت "teacher, teacher" هنگامی که آشفته می شود هیس هیس می کند.


پراکندگی :

چرخ ریسک بزرگ از جمله پرندگان بومی ایران و از پراکندگی زیادی برخوردار استچرخ ریسک بزرگ
 
/ 0 نظر / 921 بازدید