بسازیم و لذت ببریم

کاردستی های خلاقی که فرزندانم با بازیافت برای درس 8 علوم ساختند .

نمایشگاهی در کلاس برگزار شد و معاونت محترم دبستان جناب آقای افشاری هم از نمایشگاه بازدید کردند .

 

 

 

/ 0 نظر / 71 بازدید