تکالیف چهار شنبه 19/ 1 /94

پسرم سلام و خسته نباشی .

کاربرگ ( طبق زمانبندی در کاربرگ )

با کلمات ( قطره ، بخار ، طلایی ، موج ، صحرا ، پراکنده ) داستان زیبا بنویس و نقاشی آن را در پشت برگه رسم کن .

در کتاب خیلی سبز ( 20 دقیقه )

صفحات 113 - 114 - 115 را  تمیز و خوانا انجام بده .

در دفتر ریاضی ( 20 دقیقه )

سوالاتی را که در کلاس نوشتی را با دقت انجام بده .

در دفتر مشق ( 20 دقیقه )

سوالاتی که در کلاس نوشتی را با دقت پاسخ بده .

در کتاب علوم ( 10 دقیقه )

کار در منزل صفحه ی 77 را با کمک مادرت پر کن .

روز شنبه آزمون ریاضی و فارسی از پیک نوروزی خواهیم داشت .پس به اندازه ی کافی تکرار و تمرین کن .

/ 1 نظر / 57 بازدید