تکالیف شنبه 16 / 12 / 93

پسرم سلام  و خسته نباشی .

در کتاب ریاضی ( 20 دقیقه )

  • تمرینات صفحه ی 105 را با دقت و بدون کمک انجام بده .

در دفتر ریاضی ( 30 دقیقه )

  • ( 10عدد جمع و تفریق ) 5 جمع و 5 تفریق با انتقال در دفترت بنویس و حل کن .

 

/ 0 نظر / 42 بازدید