نگاه - دید

نگاه مورچه دید مرغابی 

                                      http://www.khavaranshop.com/

مورچه ها را حتما دیده اید که چگونه باری چند برابر وزنشان حمل می کنند وپیوسته به زمین می اندازند. یا با تغییر جهت های نادرست،راه رفته را تکرار می کنند! زیاد کار می کنند،اما زیبا کار نمی کنند. بار گران بر می دارند،اما بار گرانبها بر نمی دارند. دلیل آن به ریز بودن اندام مورچه ها نیست ، بلکه به شیوه و نوع نگاه آنان است. مورچه ها از پایین به بالا نگاه می کنند. در نتیجه همه چیز را با هم نمی بینند ولذا نمی توانند بهترین راه حل را تشخیص دهند. به ناچار با

 اتخاذ راه حل های گوناگون ولی نامناسب، پیوسته تجربه ها را تکرار می کنند

     http://www.khavaranshop.com/                    http://www.khavaranshop.com/                                                

 

                 .

http://www.khavaranshop.com/   خرید پستی از خاوران شاپ

تا به حال مرغابیان را نیز تماشا کرده اید؟! به نوع نگاهشان نیز دقت داشته اید؟! به خصوص درزمان مهاجرت وکوچ، که چگونه یک مرغابی در جلو ودسته های دیگر پشت سر او ردیف شده اند وفرسنگ ها راه را از میان صدها دام وسد عبور می کنند تا سر انجام به مقصد برسند . مرغابیان با گردن دراز و نگاه تیز ، از بالا همه چیز را وارسی می کنند وارتباطات ومناسبات بین اجزا را به خوبی تشخیص می دهند.   

                                http://www.khavaranshop.com/                                http://www.khavaranshop.com/

    اگر می خواهید همه چیز را درست ببینید وعادلانه قضاوت کنید، نگاهی چون مرغابیان داشته باشید                 

 

                        http://www.khavaranshop.com/     خرید پستی از خاوران شاپ

/ 0 نظر / 40 بازدید