تکالیف یکشنبه 3 / 12 / 93

پسرم سلام و خسته نباشی .

در کتاب کلاغ سپید ( 20 دقیقه )

  • صفحات 91 و 92 را با دقت بنویس .

در دفتر علوم ( 20 دقیقه )

  • فایل سفر دانه که در کلاس دیدی را برایت قرار دادم آن را دوباره با دقت ببین و گزارش آن را همراه با نقاشی در دفتر علوم بنویس .

ارزشیابی ریاضی به فردا موکول شد پس از این فرصت دوباره استفاده کن و حسابی تمرین کن تا بهترین نمره را دریافت کنی .

 

/ 0 نظر / 33 بازدید