تکالیف چهارشنبه 8 / 11 / 93

فرزندم سلام و خسته نباشی .

میلاد امام حسن عسگری  (ع ) بر شما و خانواده ی محترمت مبارک .

در کتاب خیلی سبز ( 45 دقیقه )

  • تا پایان صفحه ی 86 را کامل کن .

کاربرگ ( طبق زمان بندی مشخص شده در کاربرگ )

  • کاربرگ آدینه ای را که در کلاس دریافت کردی با دقت و تمیز انجام بده .
  • در کاربرگ داستان که دریافت کردی با کلمه های ( رنگین کمان - باران - چشمه - گل - آفتاب - شاپرک ) یک داستان زیبا بنویس .

فرزندم توجه داشته باش که کاربرگ داستان را طبق دستورالعمل بیان شده در کاربرگ بنویسی و همچنین این برگه به هیچ  عنوان تا  یا کثیف نشود .

در کتاب ریاضی ( 10 دقیقه )

  • معمای صفحه ی 72 را با دقت و تمیز انجام بده .

کتاب داستانی که هفته ی گذشته دریافت کردی (آ دم آهنی و شهر فلزی ) را با دقت مطالعه کن روز یکشنبه 12 /11 / 93 مسابقه ای از این کتاب خواهیم داشت .

ارزشیابی ها :

  • روز شنبه  املای درس هنرمند را خواهیم داشت .
  • روز یکشنبه  مسابقه ی کتابخوانی را خواهیم داشت .
  • روز سه شنبه   ارزشیابی درس 6 و 7 قرآن را خواهیم داشت .(شامل : پیام قرآنی - روانخوانی _ معنی کلمات - بخش بخش خوانی - قصه ی آیه ها و حفظ سوره ی توحید و نصر )
/ 0 نظر / 38 بازدید