تکلیف سه شنبه 7 / 11 / 93

فرزندم سلام وخسته نباشی .

در کتاب کلاغ سپید ( 15 دقیقه )

  • صفحه ی 80 را با دقت انجام بده .

در یک برگه یA4

  • با کلمه های ( هنر ، آسمان ، پرواز ، شادی ، خوشحال ، سرگرم ) یک داستان کوتاه حدافل 4 خط بنویس .

 ( والدین محترم در نوشتن داستان آنها را راهنمایی کنید که متن را به صورت داستان بنویسند نه به صورت خاطره )

فرزندم فردا دانه هایی را که ابتدای هفته خیساندی به مدرسه بیاور تا اجزای مختلف آن را ببینیم .

دانه هایی که اول سال کاشتی را فردا به مدرسه بیاور تا به بار نشستن آن راببینیم .( طبق قراری که قبلا با هم گذاشتیم گزارش و عکس ها یی را هم که از مراحل رشد گیاهت تهیه کردی همراه خود بیاور تا نمره و امتیاز آن را دریافت کنی . )

/ 1 نظر / 46 بازدید