# پیام

هل من ناصرینصرنی

گوش بده ...                            بیشتر...                                                          بیشتر... صدایی می آید آری..صدای قافله ی حسین(ع)است که بازمثل‌ هرسال به راه‌افتاده‌ تا‌ شاید هنوز هم‌ دلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید